(රංජන් කස්තුරි)

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ ඉංජිනේරු සංගමය සහ ලංකා විදුලි පොදු සේවක සංගමය ඇතුළු අනෙකුත් වෘත්තිය සංගම් අද (08) කොළඹ දී ස්ථාන දෙකකදී රැස්වී ලංවිම සේවක වැටප් ගැටළුව පිළිබඳව තීරණ කිහිපයක් ගෙන තිබේ.

ලංවිම ඉංජිනේරු සංගමයේ සාමාජිකයින් අද කොළඹ බණ්ඩාරනායක සම්මන්ත්‍රණශාලාවේදී සාකච්ඡා කර ඇති අතර එහිදී ඉංජිනේරුවන්ගේ වැටුප් ගැටළුව සම්බන්ධයෙන් වන නීතිමය තත්ත්වය සමාලෝචනය කිරීම සඳහා නීති කමිටුවක් ද පත් කරගෙන තිබේ.

ලංවිම ඉංජිනේරුවන්ගේ නව වැටුප් තලය සම්බන්ධයෙන් අභියාචනාධිකරණ තීන්දුවෙන් පසුව ගතයුතු ඉදිරි පියවර සම්බන්ධයෙන් තීරණයක් ගැනීම එම නීති කමිටුවට පවරා තිබේ.

මේ අතර ලංකා විදුලි පොදු සේවක සංගමය සහ අනෙකුත් වෘත්තීය සමිති කොළඹ ලිපිකරු සංගම් ශාලාවේදී රැස්වී සාකච්ඡාකර ඇත්තේ අභියාචනාධිකරණ තීන්දුව ක්‍රියාත්මක කරන ලෙස පාලනාධිකාරිය බලපෑම් කිරීමටය.

2014 වසරේ තිබූ ලංවීම සේවක වැටුප් තලය ක්‍රියාත්මක කරන ලෙස පාලනාධිකාරියෙන් ඉල්ලා සිටීමටද එම වෘත්තීය සමිති තීන්දුකර තිබේ.

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය 2015 වසරේ සිට ඉංජිනේරුවන්ට නව වැටුප් තලයක් ක්‍රියාත්මක කළ අතර එම වැටුප්තලයට එරෙහිව ලංකා විදුලි පොදු සේවක සංගමය අභියාචනාධිකරණයේ නඩු පවරා තිබිණි.

අභියාචනාධිකරණය ඉකුත් දා තීන්දු කරනු ලැබුවේ ලංවිම ඉංජිනේරුවන්ට ක්‍රියාත්මක කළ නව වැටුප් තලය නීති විරෝධී බවය.