(ආරියරත්න රණබාහු)
 
දීපවාලී උත්සවය වෙනුවෙන් ලබන සඳුදා(28) සියලු දෙමළ පාසල්වලට(මුස්ලිම් පාසල් හැර) නිවාඩු ලබාදීමට අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය තීරණය කර ඇත.

මෙම උත්සවය අනිද්දා(27) යෙදී ඇති බැවින් මෙම පියවර ගෙන ඇත.

සඳුදා නිවාඩු දිනය වෙනුවෙන් වෙනත් සුදුසු දිනයක පාසල් පැවැත්වීමට අදාළ පාසල්වල විදුහල්පතිවරුන් පියවර ගත යුතු බවද අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය කියයි.

අධ්‍යාපන අමාත්‍ය අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතාගේ උපදෙස් මත මෙම තීරණය ගත් බවද අධ්‍යාපන ලේකම් එම්.එන්.රණසිංහ මහතා පැවසීය.