ගාලු මුවදොර පාර කොළඹ ලෝටස් වටරවුමෙන් තාවකාලිකව වසා දමා තිබේ.

ආබාධිත රණවිරුවන්ගේ විරෝධතා පාගමනක් හේතුවෙන් මාර්ගය වසා දමා ඇති බව පොලිසිය කියයි.

 (16844)

ඡායාරූප - ශාන්ත රත්නායක