(මනෝප‍්‍රිය ගුණසේකර)

මුදල් අමාත්‍ය මංගල සමරවීර මහතාගේ නියෝග මත ලිට්රෝ ගෑස් සමාගමට පත් කළ නව අධ්‍යක්‍ෂ මණ්ඩලයට එම තනතුරු වල කටයුතු කිරීම ලබන 28 වැනිදා තෙක් වළකාලමින් කොළඹ වාණිජ මහාධිකරණ විනිසුරු ආර් ගුරුසිංහ මහතා අද (15) අතුරු තහනම් නියෝගයක් නිකුත් කළේය.

මහා භාණ්ඩාගාරයේ කොටස් නොමැති ලිට්රෝ ගෑස් සමාගමේ  අධ්‍යක්‍ෂවරුන් පත් කිරීමට මුදල් අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයාට බලයක් නොතිබියද මුදල් අමාත්‍ය මංගල සමරවීර මහතාගේ නියෝග මත ලිට්රෝ ගෑස් සමාගමට පත් කළ නව අධ්‍යක්‍ෂ මණ්ඩලයක් පත් කොට ඇතැයි කියමින් ලිට්රෝ ගෑස් සමාගමේ හිටපු කළමනාකරණ අධ්‍යක්ෂ මුදිත පීරිස් මහතා ඇතුළු අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල සාමාජිකයන් සිව් දෙනෙකු විසින් ඉදිරිපත් කළ පෙත්සමක් සලකා බැලීමෙන් අනතුරුව අදාළ නියෝගය නිකුත් කළ විනිසුරුවරයා පෙර අධ්‍යක්‍ෂ මණ්ඩලයට ඔවුන්ගේ කටයුතු වලට බාධ නොකරන ලෙසද නව අධ්‍යක්‍ෂ මණ්ඩලයට නියම කළේය.

නව අධ්‍යක්‍ෂ මණ්ඩලයට එම තනතුරු වල කටයුතු කිරීම තාවකාලිකව වළකාලමින් අතුරු තහනම් නියෝගයක් නිකුත් කළ විනිසුරුවරයා මෙම පෙත්සම යළි කැඳවන ලබන 28 වැනිදා විරෝධතා ඇත්නම් ඉදිරිපත් කිරීමට වගඋත්තරකරුවන්ට නියම කළේය.

ලිට්රෝ ගෑස් සමාගමේ හිටපු කළමනාකරණ අධ්‍යක්ෂ මුදිත පීරිස් මහතා ඇතුළු අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල සාමාජිකයන් සිව් දෙනෙකු විසින් මෙම පෙත්සම ඉදිරිපත් කරන ලදී.

තමන් ලිට්රෝ ගෑස් සමාගමේ අධ්‍යක්‍ෂවරුන් ලෙස කටයුතු කළ බව සඳහන් කරන පෙත්සම්කරුවෝ මුදල් අමාත්‍ය මංගල සමරවීර මහතාගේ උපදෙස් මත මුදල් අමාත්‍යංශයේ ලේකම්වරයා විසින් ලිට්රෝ ගෑස් සමාගමට නව අධ්‍යක්‍ෂ මණ්ඩලයක් පත් කර ඇත.

ලිට්රෝ ගෑස් සමාගමට මහා භාණ්ඩාගාරයේ කොටස් නොමැති බව සඳහන් කරන පෙත්සම්කරුවෝ එම තත්වය තුළ මුදල් අමාත්‍යාංශය ලේකම්වරයාට ලිට්රෝ ගෑස් සමාගමට අධ්‍යක්ෂවරුන් පත් කිරීමේ බලයක් නොමැති බවද සඳහන් කරති.

මෙම තත්වය මත ලිට්රෝ ගෑස් සමාගමට නව අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය පත් කිරීමේ තීරණය නීති විරෝධී බවට තීන්දුවක් ලබා දෙන්නැයි ඉල්ලා සිටින පෙත්සම්කරුවෝ තමන්ට එම සමාගමේ අධ්‍යක්ෂවරුන් ලෙස කටයුතු කිරීමට බාධා නොකරන ලෙස පෙත්සම්කරුවන්ට නියෝගයක් නිකුත් කරන්නැයි ඉල්ලීමක්ද කර ඇත.