(ඩයනා උදයංගනී)

ජනමාධ්‍ය කැබිනට් නොවන අමාත්‍ය සහ ආරක්‍ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍ය රුවන් විජයවර්ධන මහතාද සිය ධූරයෙන් ඉල්ලා අස්වීමට තීරණය කර ඇත.

ගෝඨාභය රාජපක්‍ෂ මහතාගේ ජයග්‍රහණයට සුබ පතන බවත් ඔහු පවසයි.