(චන්දන උඩුවාවල)

මහනුවර
මැණික්හින්න මල්පාන ප්‍රදේශයේදී අද (08) සිදුවූ රියඅනතුරකින් 4 දෙනෙකු මියගොස් තිබේ. අද අලුයම 1.30ට පමණ මෙම අනතුර සිදුව තිබේ.

අනතුරින් මියගිය සිවුදෙනාගේ මෘතශරීර මැණික්හින්න රෝහලේ  තැන්පත් කර ඇත. දිගන ප්‍රදේශයේ පුද්ගලික ආයතනයක වැඩකළ පුද්ගලයින් සිවුදෙනෙකු බව මැණික්හින්න පොලිසිය සඳහන් කරයි.

කැබ් රථයකින් දිගන සිට මැණික්හින්න දෙසට යමින් සිටියදී මෙම අනතුරට මුහුණදී ඇත.