(ජයන්ත සමරකෝන්)

රස පරීක්ෂක වාර්තාවක් වෙනස් කර දෙන බවට රැඳවියෙකුගෙන් රුපියල් ලක්ෂ 9ක් ලබාගත් බව කියන සිද්ධියක් සම්බන්ධයෙන් මාතර බන්ධනාගාරයේ නියාමකවරියගේ සේවය අත්හිටුවා ඇතැයි එම බන්ධනාගාර ආරංචි මාර්ග අනාවරණය කරයි.

සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් කරන ලද විමර්ශනයෙන් පසු එම නියාමකවරියගේ සේවය අත්හිටුවා වැඩිපුර පරීක්ෂණ පවත්වාගෙන යන බවද පැවසේ.

වසර 22කට ආසන්න සේවා සේවා කාලයක් සහිත මෙම නියාමකවරිය රැඳවියකුගේ රස පරීක්ෂණ වාර්තාවක් වෙනස් කර දෙන බවට පවසා රුපියල් ලක්ෂ 9ක් ලබාගෙන ඇති බවට එම රැඳවියා විසින් පැමිණිලි කරන ලදී. ඒ අනුව මෙම විනය පරීක්ෂණය පැවැත්වෙන බවද වාර්තා වේ.