(ජයන්ත සමරකෝන්)

කොළඹ මහ නගර සීමාව තුළ තෝරා ගත් ප්‍රදේශ කීපයක ක්‍රියාත්මක රථ ගාල් කිරිමේ ස්වයංක්‍රීය ගාස්තු අය කිරිමේදී සිදුවන ආසාධාරණ මුදල් සම්බන්ධ පැමිණිලි 60,000 ක් පමණ මේ වනවිට නගර සභාවට ලැබී ඇතැයි නාගරික මන්ත්‍රී සුමිත් පස්සපෙරුම මහතා පැවසීය.

ගාලු පාර හා ඒ අවට අතුරු මාර්ගවල 2015 සිට ක්‍රියාත්මක වන මෙම ගාස්තු අයකිරිමේදී සිදුවන අසාධාරණ දඩ මුදල් සම්බන්ධයෙන් ලැබී තිබූ පැමිණිලි මත 2018 වන දිනක සිට එම දඩ මුදල් අයකිරිම නගරාධිපතිනිය විසින් අත්හිටවනු ලැබූවද එය නැවතත් රහසේම ක්‍රියාත්මක වන බවද මන්ත්‍රීවරයා කීය.

ඉතිරි මුදල් ලබා නොදීම ඇතුළු පැමිණිලි මේ අතර වන බවද දින 56 ක් ඇතුළත නොගෙවන දඩ මුදල රුපියල් 25000 ක් බවද හෙතෙම අනාවරණය කරයි.

මෙම ගාස්තු ක්‍රමයෙන් ලැබෙන සමස්ත ආදායමෙන් නගර සභාවට ලැබෙන්නේ සියයට 48 ක් බවද ඔහු පෙන්වාදෙයි.

මේ පිළිබඳව ඉකුත් 30 දා පැවති මහ සභාවේදී ද කරුණු හෙළිකළ බව ඔහු කීය.