අජිත්ලාල් ශාන්තඋදය


ඇදහැලූණු මහ වැසි හේතුවෙන් කළු ගඟේ ජල මට්ටම රත්නපුර මුවගම ජලමාපකයේ අද (19) පෙරවරු 11.00  වනවිට මීටර් 07.50 ( අඩි 24 අගල් 07) සීමාව ඉක්මවීය.

ඒ නිසා රත්නපුර ප‍්‍රදේශයට සුලූ ගංවතුර තත්ත්වයක් ඇතිවි තිබෙන අතර පහත්බිම් ජලයෙන් යට වී තිබේ.

පහත්බිම්වල ඇති නිවාස මෙන්ම මාර්ගද ජලයෙන් යට වී ඇත.

රත්නපුර කොළඹ ප‍්‍රධාන මාර්ගය කුරුවිට පැරඩයිස් ප‍්‍රදේශයෙන් පිටාර නිසා ජලයෙන යටවිය.

රත්නපුර නව නගරයේ උසාවි හන්දියේදී කොළඹ රත්නපුර ප‍්‍රධාන පාරට ගස් කඩාවැටී ගමනාගමනයට බාධා එල්ලවිය.

පසුව එක් මංතීරුවක් ඔස්සේ වාහන ගමන් කරනු ලැබීය.

රත්නපුර ඇඹිලිපිටිය පාරේ තිරිවනාකැටිය ප‍්‍රදේශයේදී නිවසක ආරක්‍ෂාවට තිබු පැතිබැම්මක් අද (19) උදේ කඩා වැටිනි.

රත්නපුර නගරය අවට ඇති වෙරලූප පාර, ගොඩිගමුව, අංගම්මන, මුද්දුව, මුවගම, ඇලපාත, ආදී පහත්බීම් ප‍්‍රදේශවල මාර්ග ජලයෙන් යටවී ගමනාගමන කටයුතු මුළුමනින්ම ඇණහිටිනි.

කලූගගේ ජල මට්ටම සීග‍්‍රයෙන් ඉහළ ගිය අතර 19දා පෙරවරු 07.00වනවිට අඩි 15ක මට්ටමක පැවතුනි.

පැයකට පසුව අඩි දාසය හමාර ඉක්මවමින් ගංවතුර අවදානමක් ඇත බවට සලකන මීටර් පහේ සීමාව ඉක්මවීය. ඉන් පසු ජලමට්ටම සීග‍්‍රයෙන් වැඩිවිය.

බඹරබොටුව ගග, වේ ගග, හංගමු ගග, ගලතුර ගග, දෙනවක් ගග, කරු ගග යන ගංගාවල ජල මට්ටම ද සීග‍්‍ර ලෙස ඉහළ ගොස් තිබුණි.