(මනුලවික්‍රම)

නිරෝධායන අධ්‍යයන කාලයක් ලෙස හෙට සිට රජරට විශ්වවිද්‍යාලයේ විභාග පැවැත්විමට ශ්‍රී ලංකා රජරට විශ්ව විද්‍යාලය තීරණය කර තිබෙන බව බව උපකුලපති ආචාර්ය ආනන්ද කරුණාරත්න මහතා පවසයි.

එක් නේවාසිකාගාර කාමරයක එක් ශිෂ්‍යා බැගින් සෞඛ්‍යාරක්ෂිත ව රඳවා මෙම නිරෝධායන අධ්‍යයන කාලය සූදානම් කර තිබේ.

ඒ අනුව මිහින්තලා පරිශ්‍රයේ ඇති ව්‍යවහාරික විද්‍යා පීඨයේ 3වන හා 4වන වසරවල අවසාන විභාග හෙට සිට පැවැත්වීමට සිසුන් කැඳවන බව උපකුලපති ආචාර්ය ආනන්ද කරුණාරත්න මහතා පැවැසීය.

වෛද්‍ය පීඨයේ විභාග මේ වන විටත් ආරම්භකර ඇති අතර කෘෂිකර්ම පීඨයේ හා තාක්ෂණ පීඨයේ ද විභාග ද සූදානම් කරමින් පවතී.

සියලු ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන්ට ආහාරපාන නේවාසිකාගාර කාමරයටම සපයන අතර අවශ්‍ය විටක ප්‍රවාහන කටයුතු විශ්වවිද්‍යාලයට අයත් වාහන මගින් සිදුකෙරේ. මෙම විභාග කාලය නිරෝධායනය සහිත අධ්‍යයන කාලයක් බවට පත්කකෙරෙන බව උපකුලපතිවරයා සඳහන් කළේ ය.

නේවාසිකාගාරවල ජීවානුහරණ කටයුතු රජරට විශ්විද්‍යාලයේ ආදි විද්‍යාර්ථයින්ගේ සංගමයේ අනුග්‍රහයෙන් අද (21) සිදුකෙරුණි.

නේවාසිකාගාරවල සනීපාරක්ෂාව වෙනුවෙන් එම සංගමයේ නියෝජිත පිරිසක් විසින් සනීපාරක්ෂක ද්‍රව්‍ය තොගයක් හා අත්සෝදන බේසම් ද ලබාදෙනු ලැබී ය.

වෛද්‍ය පීඨයේ කැඳවා ඇති සිසුන්ගේ තත්ත්වය ඉතාම ආරක්ෂිත හා සතුටුදායක මට්ටමක පවතින බවත් හෙට සිට කැඳවන සිසුන් පිළිබඳව දෙමාපියන්ට කිසිදු සැකයක් තබාගත යුතු නැති බවත් විශ්වවිද්‍යාල පාලන අධිකාරිය පෙන්වා දෙයි.