(රංජන් කස්තුරි)

වෘත්තිය ඉල්ලීම් කිහිපයක් මුල්කර ගනිමින් රජයේ විධායක නිලධාරීහූ බදාදා (04) වැනිදා සංකේත වැඩවර්ජනයක නිරත වීමට තීරණය කර සිටිති.

නීති නිලධාරීන්ට ලබාදී ඇති වැටුප් වැඩිවීම හා ප්‍රවාහන දීමනාව සියලු විධායක නිලධාරීන්ට ලබාදීම , පරිපාලන නිලධාරීන්ට යෝජිත විශේෂිත දීමනා ලබා දීම සහ රාජ්‍ය නිලධාරීන්ට අහිමිකළ විශ්‍රාම වැටුප නැවත ලබාදීම යන ඉල්ලීම් මුල්කර ගනිමින් එම වර්ජනය ක්‍රියාත්මක කරන බව රජයේ විධායක නිලධාරීන්ගේ ඒකාබද්ධ කමිටුව සඳහන් කරයි.

සියලු දීපව්‍යාප්ත සේවාවලට අයත් සහ සමාන්තර සේවාවලට අයත් විධායක නිලධාරීන් එම වර්ජනයට එක්වන අතර එදින පෙරවරුවේ රාජ්‍ය පරිපාලන අමාත්‍යාංශය ඉදිරිපිටදී විරෝධතා උද්ඝෝෂණයක් පවත්වන බවද රජයේ විධායක නිලධාරීන්ගේ ඒකාබද්ධ කමිටුවේ ලේකම් එච්.ඒ.එල් උදයසිරි මහතා පැවැසීය.