(රංජන් කස්තුරි)

සෞඛ්‍ය පෝෂණ හා දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍යවරයා ලෙස කටයුතු කළ රාජිත සේනාරත්න මහතාට රජය මගින් ලබාදී තිබූ ඉන්ධන කූපන් පත්වලින් ඉතිරිව තිබූ රුපියල් ලක්ෂ 6 ක් වටිනා කූපන්පත් යළි රජයට බාර දී තිබේ.

කොළඹ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයට අද (21) පෙරවරුවේ පැමිණි රාජිත සේනාරත්න මහතා සෞඛ්‍ය ලේකම් වසන්තා පෙරේරා මහත්මිය සහ සෞඛ්‍ය කාර්ය මණ්ඩලය අමතා ස්තූතිය පළ කළ අතර ඉතිරිව තිබූ රුපියල් ලක්ෂ 6 ක් වටිනා ඉන්ධන කූපන්පත් ලේකම්වරියට බාර දුන්නේය.

තමන් ආරම්භ කළ ජනතා හිතවාදී සෞඛ්‍ය සේවාව තවදුරටත් කරගෙන යෑමට අලුතින් පත්වන සෞඛ්‍ය ඇමැතිවරයාට සහය ලබාදෙන ලෙසද එහිදී රාජිත සේනාරත්න මහතා කාර්ය මණ්ඩලයෙන් ඉල්ලා සිටියේය.