(ටී.කේ.ජී.කපිල)

කටුනායක ගුවන්තොටුපළ වෙත පැමිණෙන ගුවන් මගීන් ඔවුන්ගේ සිරුරු වල විවිධ ස්ථාන වල සඟවා ගෙන එනු ලබන නීතිවිරෝධී ද්‍රව්‍ය ක්ෂණිකව අනාවරණය කරගත හැකි විශේෂ ස්කෑන් යන්ත්‍රයක් රේගු පරිශ්‍රයේ සවි කර ඇති අතර එම යන්ත්‍රය ඊයේ (30) රාත්‍රීයේ ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ විශේෂ පරීක්ෂාවට ලක්විය.

ඒ ජනාධිපතිවරයා සිය දෙදින ඉන්දීය නිල සංචාරය නිමා කර කටුනායක ගුවන්තොටුපළ රේගු පරිශ්‍රය වෙත පැමිණ සිටි අවස්ථාවේදීය.

රේගු නිලධාරීන් තෝරා ගත් සැක සහිත ගුවන් මගීන් මෙම ස්කෑන් යන්ත්‍ර වෙත යොමු කරන අතර ඔවුන්ගේ සිරුරු භෞතික පරීක්ෂණයකට ලක් නොකර ක්ෂණිකව ඔවුන් සඟවා ගෙන ඇති දෑ එම ස්ථාන ද සමඟ අනාවරණය කරදෙයි.