(ඩයනා උදයංගනී)

දිවයිනේ පළාත් කිහිපයකට ඇද හැලූණු තද වැසි හේතුවෙන් ගංගා 10ක් ආශ‍්‍රිතව ගං වතුර අවදානමක් මතු වී ඇතැයි වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

කැලණි, කළු, නිල්වලා, ගිං, බෙන්තර යන ගංගා සහ මී, අත්තනගලූ, දැදුරු, කිරම, ඌරු බොකු ආදී ඔයවල්වල ජල මට්ටම ඉහළයමින් පවතින අතර ඒ ආශ‍්‍රිත පහත්බිම්වල ජනතාව නිරන්තර අවදානයෙන් පසුවිය යුතු බව වාරිමාර්ග අධ්‍යක්‍ෂ (ජල විද්‍යා හා ආපදා කළමනාකරණ) ඉංජිනේරු එස්.පී.සී සුගීෂ්වර මහතා පැවසීය.