(තිලකරත්න දිසානායක)

මුදල් වංචා කිරීමේ සිද්ධියක් සම්බන්ධයෙන් මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයක මුදල් අයකැමියෙකු ගම්පහ විශේෂ විමර්ශන අංශය මගින් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත. 

එම මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයේ විනිසුරු විසින් වරදකරුවන්ට නියම කරනු ලබන දඩ මුදල් ගෙවීමේදී  ඒවා නිසි අයුරින් අය  නොකර  කලක පටන් මෙම මුදල් වංචා කර ඇති බව පොලිස් පරීක්ෂණ වලදී අනාවරණයවී තිබේ. 

විශේෂ විමර්ශන ඒකකයට ලැබී ඇති පැමිණිල්ලක් මත සිදු කළ මුලික විමර්ශනයේදී 2018 වසරේ මුල් කාලයේ සිට 2019 වසර මැද දක්වා අවස්ථා අටකදී මෙම සැකකාර අයකැමිවරයා විසින් රුපියල් 10,48,371 මුදලක් වංචා කර ඇති බව හෙළිවී ඇත.