(රංජිත් රාජපක්ෂ)     

                මත්ස්‍යයින් ඇල්ලීම සඳහා කිසියම් ද්‍රාවණයක් කෙසෙල්ගමු  ඔයට මුසු කළ සැකකරුවෙක් නොර්වුඩ් පොලිසිය අද (09) අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත.

නොර්වුඩ් ප්‍රදේශයේ වතු කම්කරුවන් පිරිසක් කෙසෙල්ගමු ඔයේ වෙසෙන මත්ස්‍යයින් ඇල්ලීම සඳහා අවරියා නැමති ශාක වර්ගයක් වැලි , හුණු සහ බැටරි සමඟ මිශ්‍ර කර ජලයට මුසු කරන ඇති බව නොර්වුඩ් ප්‍රදේශවාසිහු පැවසූහ.

එම ද්‍රාවණය ජලයට මුසු වීමෙන් මසුන් මත් වී ජලයේ පාවෙන බවත් ඉන් අනතුරුව එම පිරිස ජලය මත පාවෙන මත්ස්‍යයින් අල්ලා අලෙවි කරන බවත් ඔවුහු කියති.

නොර්වුඩ් වෙන්චර් වත්ත ප්‍රදේශයේදී එම ද්‍රාවණය ජලයට මුසු කර ඇති අතර එම ස්ථානයේ සිට කාසල්රි ජලාශය දක්වාම කෙසෙල්ගමු ඔයේ වෙසෙන මත්ස්‍යයින් ජලය මත පාවෙමින් සිටි බව නොර්වුඩ් ප්‍රදේශවාසීහු පැවසූහ. එම ද්‍රාවණය ජලයට මුසු වීමෙන් ඇතැම් මත්ස්‍යයින් මිය ගොස් ඇති බවත් ඔවූහු කියති.

නොර්වුඩ් වෙන්චර් ප්‍රදේශයේ වතු කම්කරුවන් පිරිසක් කෙසෙල්ගමු ඔයේ පාවෙමින් සිටි මත්ස්‍යයින් අල්ලමින් සිටියදී නොර්වුඩ් පොලිසිය එම ස්ථානයට පැමිණෙන සැකකරුවෙක් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති අතර අනෙක් සැකකරුවන් පලාගොස් ඇත.