ටෝනි කරුණානායක

පිවිතුරු හෙළ උරුමයේ නියෝජ්‍ය නායක මධුමාධව අරවින්ද මහතා අද (15) මිනුවන්ගොඩ පොලිසියට පැමිණියේය.

පසුගිය 13 වැනි දා මිනුවන්ගොඩ සිදුවූ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් ප්‍රකාශයක් ලබාදීමට ඔහු පොලිසියට පැමිණ ඇත.