(සුජිත් හේවාජුලිගේ)

    ‘‘රටේ ඇතිවුණු මේ වෙනස පිළිගන්නවා.මෙය මාතෘ භූමියේ වාසනාවට සිදුවුණු සිද්ධියක්‘‘ යැයි විදේශ කටයුතු රාජ්‍ය ඇමැති වසන්ත සේනානායක මහතා පැවැසීය.

වසන්ත සේනානායක මහතා මෙසේද කීය.

     ‘‘මගේ මුතුන් මිත්තන් හැදූ එක්සත් ජාතික පක්ෂය ලැජ්ජා නැති ආත්මාර්ථකාමි මිනිසෙකු විසින් විනාශ කළා. ඇතිවුණු වෙනසත් සමඟ මට ලොකු සැනසිල්ලක් දැනෙනවා.මේ අවස්ථාවේදී මාගේ සහය අගමැතිතුමාට දෙනවා.වෙනස ඇති කළ ජනාධිපතිතුමාට සුබ පතනවා.‘‘ යැයි සේනානායක මහතා ප්‍රකාශ කළේය.