( +++ සුජිත් හේවාජූලිගේ)

පාර්ලිමේන්තුවේ ක්‍රියාත්මක වූ පොදු ව්‍යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාව (කෝප්) රාජ්‍ය ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාව (කෝපා) ඇතුළු කාරක සභා පනහකට ආසන්න සංඛාවක් පාර්ලිමේන්තුව විසිරුවා හරිනු ලැබීමත් සමග අහෝසි වී ගිය බව පාර්ලිමේන්තුවේ සහකාර මහ ලේකම් ටිකිරි ජයතිලක මහතා ‘ලංකාදීප‘යට පැවසීය.


කෙසේ වෙතත් උසස් නිලතල වලට පුද්ගලයන් පත්කිරීම ඇතුළු කටයුතු සිදුකළ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සභාව පමණක් පාර්ලිමේන්තුව විසිරුවා හැරුණ ද අහෝසි වී නොයන බව ඔහු කීය.

පාර්ලිමේන්තුව විසිරුවා හැරීමත් සමගම කතානායක ධූරය ද අහෝසි වන නමුත් ඒ කටයුත්තට පමණක් සීමා වී ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව රැස්කරවීමට හිටපු කතානායකවරයාට බලය හිමිවන බව පාර්ලිමේන්තු නිලධාරීහු කියති.

එසේම හදිසි නීතිය ප්‍රකාශයට පත් කරන අවස්ථාවක ඒ යෝජනාව අනුමත කර ගැනීම සඳහා පාර්ලිමේන්තුව රැස් කිරීමට ද හිටපු කතානායකවරයාට ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 155(4) ව්‍යවස්ථාව යටතේ බලය හිමිවී ඇත.

පාර්ලිමේන්තුව විසිරුවා හරිනු ලැබීමත් සමග මෙසේ අහෝසී වී ගොස් ඇත්තේ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභා 16 ක් ද අමාත්‍යාංශයීය උපදේශක කාරක  සභා 29 ක් ද පොදු ව්‍යාපාර පිළිබඳ පාර්ලිමේන්තු  කාරක සභාව (කෝප්),  රාජ්‍ය ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාව (කෝපා), තේරීම් කාරක සභාව, පාර්ලිමේන්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාව, ස්ථාවර නියෝග  පිළිබඳ කාරක සභාව, ගෘහ්‍ය කාරක සභාව, රජයේ මුදල් පිළිබඳ කාරක සභාව, උසස් නිලතල පිළිබඳ කාරක සභාව, මහජන පෙත්සම්  පිළිබඳ කාරක සභාව, සම්බන්ධීකරණ පිළිබඳ කාරක සභාව, මන්ත්‍රීවරුන්ගේ කාරක සභාව, ආචාර ධර්ම හා වරප්‍රසාද පිළිබඳ කාරක සබාව ඇතුළු කාරක සභා 50 කට ආසන්න සංඛ්‍යාවක්ය.

මැතිවරණයෙන් පසුව නව පාර්ලිමේන්තුව පිහිටවනු ලැබීමෙන් පසුව මේ කාරක සභා සියල්ල නැවත පත්කළ යුතු වන බව පාර්ලිමේන්තු ආරංචිමාර්ග සඳහන් කරයි.