(අජන්ත කුමාර අගලකඩ)

පාර්ලිමේන්තුව ලබන මාසයේ 2 වැනිදා විසුරුවා හරින්නේ නම් ඡන්ද විමසීම අප්‍රේල් 25ත් 28ත් අතර දිනයක  පැවැත්විය හැකි බව මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාට ලිඛිතව දැනුම් දී ඇත.
 
මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව මෙම දැනුම්දීම කර ඇත්තේ, පාර්ලිමේන්තුව ලබන මාසයේ 1 වැනිදායින් පසුව විසුරුවා හැරියහොත් ඡන්දය පැවැත්විය හැකි දින වකවානු පිළිබඳව විමසමින් ජනාධිපති ලේකම් ආචාර්ය පී. බී. ජයසුන්දර මහතා විසින් යවන ලද ලිපියට පිළිතුරු වශයෙනි.
 
පාර්ලිමේන්තුව මාර්තු 2 වැනිදා විසුරුවා හරින්නේ නම්, නාම යෝජනා කැඳවීම මාර්තු 11 වැනිදා සිට 17 වැනිදා දක්වා කාලසීමාව තුළ කළයුතු යැයිද මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව ජනාධිපතිවරයා වෙත දැනුම් දී ඇතැයි වාර්තා වේ.
 
ජනාධිපතිවරයා විසින් නියමිත දිනට පෙර පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවා හරිනු ලබන්නේ නම් නාමයෝජනා කැඳවන දිනය,  මැතිවරණය පැවැත්වෙන දිනය සහ පාර්ලිමේන්තුව පළමුවරට රැස්වන දිනය, පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවා හැරීමේ ගැසට් නිවේදනයේ සඳහන් කළ යුතු වේ.
 
ඒ අනුව, අභිනව පාර්ලිමේන්තුව රැස්වන දිනය මැයි 12 වැනිදා වනු ඇතැයිද වාර්තා වේ.
 
19 වන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය අනුව මාර්තු 1 වැනිදායින් පසුව ඕනෑම මොහොතක ජනාධිපතිවරයාට පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවා හැරිය හැකි බව නීතිපතිවරයා ද ජනාධිපතිවරයා වෙත දැනුම් දී තිබිණි.