(අජන්ත කුමාර අගලකඩ)

මත්තල ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපොළ දිගුකාලීන බදු පදනම යටතේ ඉන්දියාවට පැවැරීම සම්බන්ධයෙන් උද්ගතව ඇති ගැටලුව නිරාකරණය කර  ගැනීම ප්‍රවාහන හා සිවිල් ගුවන් සේවා ඇමැති නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතාට කැබිනට් මණ්ඩලය විසින් පවරනු ලැබ ඇත.

මත්තල ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපොළ ඇමෙරිකානු ඩොලර් බිලියන 235කට බදුදීමට රජයේ තක්සේරු කර ඇති අතර ඉන් සියයට 60ක පමණ මුදලක්ගෙවා බදු පදනම යටතේ ලබා ගැනීමට ඉන්දීය රජය කැමැත්ත  පළකර ඇතැයි රජයේ ආරංචි මාර්ග සඳහන් කරයි.

එහෙත් දෛනික මෙහෙයුම් කටයුතු වලදී සිදුවන පාඩුව බෙදා ගැනීමට ඉන්දීය රජය අකමැත්ත පළකර ඇති බැවින් මත්තල ගුවන් තොටුපොළ ඉන්දියාවට පැවැරීම ඇණහිට ඇතැයි වාර්තාවේ.

මෙම ගැටලු ඉන්දීය රජය සමඟ සාකච්ඡා කර විසඳුමක් ලබා ගැනීම ඇමැති නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා  මහතාට පවරා ඇතැයි රජය ආරංචි මාර්ග කියයි.