(අනීෂා මානගේ සහචන්ද්‍රසේන ගමගේ )

දුම්රියෙන් ගමන් කිරීමට කලින් ආසන වෙන් කරවානොගත් මගීන් ආපසු හරවා යැවීම හේතුවෙන් බෙලිඅත්ත දුම්රිය ස්ථානයේදී අද(13)උණුසුම්කාරී තත්ත්වයක් හටගත්හ.

ඇඳිරිනීතිය ලිහිල් කිරීමෙන් අනතුරුව තෙවැනි දිනටත් බෙලිඅත්ත දුම්රිය ස්ථානයේ සිට අලුයම 5.10ට කොළඹ බලා දුම්රියක් පිටත් විය.
 
අද දින සිට දුම්රියේ මුළු ආසන ගණනට සමාන පිරිසකට දුම්රියෙහි ගමන් කිරීමට අවසර ලබා දෙන බවට ඊයේ මාධ්‍ය මගින් ප්‍රචාරය වීම හේතුවෙන් මගීන් විශාල පිරිසක් අද බෙලිඅත්ත දුම්රිය ස්ථානයට පැමිණ සිටියහ.
 
කෙසේ වුවද මගීන් සිවු දෙනකු පමණක් කලින් ආසන වෙන්කරවාගෙන තිබිණ. එලෙස වෙන්කරවාගත් මගීයකු පමණක් අද පැමිණ සිටි අතර එම මගියාට අමතරව තවත් මගීන් හත් දෙනකුට පමණක් පැමිණීමේ පිළිවෙල සහ අවශ්‍යතාව අනුව දුම්රියෙන් යාමට අවසර ලැබිණ.
 
 කලින් වෙන්කරවානොගත් මගීන්ට දුම්රියෙන් යාමට අවස්ථාව ලබා නොදීම හේතුවෙන් ඔවුන්ට නැවත නිවෙස්බලා යාමට සිදුවිය.
 
මේ හේතුවෙන් කෝපයට පත්වූ ඇතැම් මගීන් දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තු නිලධාරින්ට බැන වදිමින් පිටව ගියහ. කෙසේ වුවද මෙම දුම්රියෙහි මැදිරි විශාල ප්‍රමාණයක් හිස්ව පැවැති ආකාරය දක්නට හැකිවිය. 


(ඡායාරූප - අනීෂා මානගේ)

 

(ඡායාරූප - චන්ද්‍රසේන ගමගේ )