බුද්ධික කුමාරසිරි
 
ඩීසල් අඩුවීම පමණක්ම පිළිබඳ නොසිතා තවත් කරුණු 12 ක් සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කර ලබන 21 වැනි දා බස් ගාස්තු අඩු කරනවාද නැද්ද සම්බන්ධයෙන් තීරණයක් ප්‍රකාශයට පත් කරන බව  පෞද්ගලික බස් හිමියන්ගේ සංගමයේ සභාපති ගැමුණු විජේරත්න මහතා පැවසීය.

අද (5) ගමනාගමන කොමිෂන් සභාවේ පැවති සාකච්ඡාවකින් පසුව ඒ මහතා එලෙස කීවේය.

මෙහිදී අදහස් දැක්වූ සමස්ත ලංකා බස් හිමියන්ගේ සංගමයේ ලේකම් අංජන ප්‍රියන්ජිත් මහතා මෙසේ පැවසීය.

ඩීසල් අඩුවීම පමණක් බැලුවොත් ඉතා ස්වල්ප මුදලක් තමා බස් ගාස්තු අඩු වෙන්නේ. ඒ නිසා බස් කර්මාන්තයට බලපාන තවත් කරුණු 12 ක් සම්බන්ධයෙන් කරුණු අධ්‍යයනය කර ලබන 21 වැනි දා පවත්වන සාකච්ඡාවකින් පසු සියයට 3 ත් 5 ත් අතර මුදලක් බස් ගාස්තු සංශෝධනයක් සිදුකළ හැකි යැයි අපි විශ්වාස කරනවා.