(මුදිතා දයානන්ද)

බස්නාහිර පළාත් ආණ්ඩුකාර නිල නිවස ඉදිකිරීමට කෝටි 10.34ක් වැය වන බව මහඇමති ඉසුර දේවප‍්‍රිය මහතා අද (23) පළාත් සභාවේදී පැවසීය.

මහඇමතිවරයා මේ බව ප‍්‍රකාශ කළේ ආණ්ඩුකාර නිල නිවසේ ඇස්තමේන්තු ගත වියදම සම්බන්ධයෙන් ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ පළාත් සභා මන්ත‍්‍රී ලක්ෂ්මන් නිපුණආරච්චි මහතා විසින් පළාත් සභා රැස්වීමේදී ඉදිරිපත් කරන ලද ප‍්‍රශ්නවලට පිළිතුරු දෙමිනි.

මහඇමතිවරයා ලබාදුන් පිළිතුරුවලට අනුව කොළඹ 07 බුලර්ස් පටුමගේ ඉදිකෙරෙන මෙම නිල නිවස මහල් දෙකකින් සමන්විත වන අතර එහි අත්තිවාරම සඳහා පමණක් කෝටි 2.24ක් වියදම් වනු ඇතැයි ඇස්තමේන්තු කර තිබේ. ගොඩනැගිල්ලේ ඉතිරි කොටස සඳහා කෝටි 8.1ක් ඇස්තමේන්තු කර ඇති අතර අත්තිවාරම සඳහා දැනට කෝටි1.7 ක් වැය කර ඇත.

දෙමහල් ගොඩනැගිල්ලක් වන මෙය ඉදිකරනු ලබන්නේ වගුරු සහිත භූමියක නොවන තත්ත්වයක් යටතේ මේ තරම් මුදලක් අත්තිවාරමට වැය කරන්නේ ඇයිද යන්න සම්බන්ධයෙන් නිපුණආරච්චි මහතා විමසා සිටි අවස්ථාවේ ඒ සම්බන්ධ තාක්ෂණික හේතු වශයෙන් පසුකාලීනව අවට සිදුවිය හැකි ඉදිකිරිම්වල කම්පනය තුළින් දුර්වල පස්තට්ටුවල තෙරපුම දරාගැනීමට හැකිවන පරිදි එසේ සිදුකරන බව පැවසීය.         

තවදුරටත් අදහස් දැක්වූ මහ ඇමතිවරයා මෙම ඉදිකිරීම සිදුකරන්නේ කොතැනකදැයි තමන් තවමත් නොදන්නා බවද ඒ ස්ථානය දැක නැති බවද බැලූ බැල්මටම මේ තරම් මුදලක් වැය කරන්නේ ඇයිදැයි තමන්ටද ප‍්‍රශ්නයක් මතුවූ බවද පැවසීය.

මෙවැනි මුදලක් වැය කර ගොඩනැගිල්ලක් මිලදී ගැනීමට වුවද හැකියාව තිබූ බවද දැනට කුලි පදනම මත ලබාගෙන තිබෙන ආණ්ඩුකාර කාර්යාලය සම්බන්ධයෙන්ද තමන්ට ප‍්‍රශ්නයක් ඇති බවද මහඇමති ඉසුර දේවප‍්‍රිය මහතා වැඩිදුරටත් පැවසීය.