ප්‍රින්ස් රත්නායක

බලන්ගොඩ ඉතිහාසය අලුත් කරමින් අද (19) පෙරවරුවේ ඇතිවූ ගංවතුර තත්වය පස්වරු වන විට බැස යමින් තිබුණු අයුරු දක්නට ලැබිණි.

බළන්ගොඩ දොරවෙළ ඔය උතුරා යාමෙන් බළන්ගොඩ නගරය හා ප්‍රධාන බස්නැවතුම්පොළ ජලයෙන් යටවී තිබුණු අතර නගරයේ බොහෝ වෙළඳසැල්වලට ද ගංවතුර පැමිණීමෙන් අලාභ හානි සිදුවී තිබුණි.

මේ අතර නගරයේ ගංවතුරට කොටුවූ වාහන ඉවත්කර ගැනීමට මහත් පරිශ්‍රමයක් දරමින් නගරයේ තරුණ පිරිස් එම වාහන ඉවත් කිරීමට කටයුතු කරනු ලැබූහ.