(බිමල් ෂ්‍යාමන් ජයසිංහ) 

සිය ඥාති සහෝදරිය බේරා ගැනීමට ගොස් බොල්ගොඩ ගගේ ගිලී අතුරුදන් වූ එක් දරු පියාගේ  සිරුර හමු වූ බව බණ්ඩාරගම පොලිසිය කියයි.

මෙලෙස මියගොස් ඇත්තේ බණ්ඩාරගම බැල්ලන්තුඩාව ප්‍රදේශයේ පදිංචි  තරිදු මධුසංඛ පිරීස්  29 එක් දරු පියෙකි.