(ජයන්ත සමරකෝන්)

හිටපු කර්මාන්ත හා වෙළඳ අමාත්‍ය රිෂාඩ් බදියුදීන් මහතාට අයත් කොළඹ වෝක්ෂෝල් වීදියේ සතොස ගොඩනැගිල්ලේ 8 වන මහලේ පිහිටි සුඛෝපභෝගී පෞද්ගලික අමාත්‍ය විවේකාගාරය වහාම ඉවත්කරන ලෙස නව වෙළඳ අමාත්‍ය ආචාර්ය බන්දුලගුණවර්ධන මහතා එහි නිලධාරීන්ට අද(17) උපදෙස් දුන්නේය.

මෙහි පවත්වාගෙන ගොස් තිබූ නිදන කාමරය ඉවත් කර එහි තිබූ ඇඳක් ඇතුළු භාණ්ඩ සතොස ප්‍රවාහන අංශයට බාරදීමට අමාත්‍යවරයා දැනුම්දුන්නේය.

කිසිවෙකුටත් ඇතුළු විය නොහැකි පරිදි දැඩි ආරක්ෂාව සහිතව සීසීටීවී කැමරාව මගින් නිරීක්ෂණය කිරීමට පහසුකම් ඇති, මෙම අමාත්‍ය විවේකාගාරය තමන් පරිහරණය කිරීමට බලාපොරොත්තු වන තාවකාලික අමාත්‍ය කාර්යාලයට කිසිසේත් නුසුදුසු බැවින් එහි තිබූ සියලු අංගෝපාංග  ඉවත් කිරීමටත් ආලිංදයත් සහිත සදලු තලයේ තිබූ සුඛෝපභෝගී පුටුවක් ඉවත් කිරීමටත් අමාත්‍යවරයා මෙහිදී පියවර ගත්තේය.

මෙම අමාත්‍ය විවේකාගාරයේ දැවැන්ත රූපවාහිනී යන්ත්‍රයක්ද, කෑම කාමරය, සාකච්ඡා වටමේසයක් ඇතුලු සියලු පහසකුම්වලින් යුකුත්ව තිබී ඇතැයි වාර්තා වේ.

(ඡායාරූප - ගයාන් අමරසේකර)