(ඉන්දිකා රාමනායක ) 
 
දෛනික වැටුප රුපියල් දහස දක්වා වැඩිකරන ලෙස ඉල්ලා   අද (24)  වතුකම්කරුවන්  ගාලුමුවදොර පිටියේදී  ඇරැඹු උද්ඝෝෂණය විසුරුවා හැරීමට පොලීසිය කටයුතු කළ අාකාරය ඡායාරූපවලින් දැක්වේ.

ඡායාරූප - ශාන්ත රත්නායක