(සුජිත් හේවාජුලිගේ සහ අංජුල මහික වීරරත්න )

මඩකලපුව බැටිකලෝ කැම්පස් ආයතනයේ සම්පත් රජයේ විශ්ව විද්‍යාලයකට හෝ විශ්ව විද්‍යාලයක මණ්ඩපයකට පැවැරීමට තීරණය කර ඇතැයි අධ්‍යාපන අමාත්‍ය මහාචාර්ය ජී එල් පීරිස් මහතා පාර්ලිමේන්තුවේ දී අද (22 )පැවැසීය.

එම ආයතනය වෙනම විශ්වවිද්‍යාලයක් ලෙස පවත්වාගෙන යනවාද එසේ නැතිනම් කොතලාවල ආරක්ෂක විශ්ව විද්‍යාලයේ තවත් මණ්ඩපයක් සඳහා ලබා දෙනවාදැයි ඉදිරිපත්ව ඇති විකල්ප දෙකක් ගැන මේ දිනවල සලකා බලා ගෙන යන බවද ඇමැතිවරයා කීය .

බැටිකලෝ කැම්පස් ආයතනය පුදුමාකාර සම්පත් ඇති තැනක් බවත් එහි සියලූ සම්පත් රජයේ විශ්ව විද්‍යාලවලට ඈඳා ගන්නා ආකාරය මේ දිනවල අධ්‍යයනය කරගෙන යන බවත් ජී එල් පීරිස් මහතා ප්‍රකාශ කළේය .

කොතලාවල ආරක්ෂක විශ්ව විද්‍යාලය වෛද්‍ය ශිෂ්‍යයන් සියයක් මේ වසරේ ඇතුළත් කර තිබෙන බවත් එය ලොකු සහනයක් බවත් ඔහු කීය.

එම නිසා එම ආයතනයට වැඩි වැඩියෙන් පහසුකම් ලබාදීම ලබා දීම යුක්ති සහගතදීම යුක්තිසහගත යැයි ද අධ්‍යාපන ඇමැතිවරයා සඳහන් කළේය .

බැටිකලෝ කැම්පස් ආයතනය විශ්ව විද්‍යාලයක් නොවන බවත් එයට උපාධි පිරිනැමීමට කිසිදු බලයක් නැති බවත් පීරිස් මහතා පැවසීය.

ඔහු මෙසේ පැවසුවේ ගම්පහ දිස්ත්‍රික් මන්ත්‍රී කාවින්ද ජයවර්ධන මහතා(ස.ජ.බ)යොමු කර තිබූ ප්‍රශ්නයකට පිළිතුරු දෙමිනි .