(ක.ග.කරුණාරත්න )
 
පොලොන්නරුව දිස්ත‍්‍රික්කය තුළ  සිටින  ගැබිනි මව්වරුන්ට හදිසි රෝහල් ගතවීමේ අවශ්‍යතාවයකදී පැය 24ක් පුරා ක‍්‍රියාත්මක නව ගිලන් රථ සේවාවක් ආරම්භ කර ඇතැයි පොලොන්නරුව මහ රෝහලේ අධ්‍යක්‍ෂ,විශේෂඥ වෛද්‍ය එම්.කේ.සම්පත් ඉන්දික කුමාර මහතා පවසයි.
 
පවුල් සෞඛ්‍ය සේවා නිලධාරිනියක් ඇතුලූ පුහුණු සෞඛ්‍ය කාර්යමණ්ඩලයක්ද ඒ සඳහා යොදවා තිබේ.
 
දැනට රජය මගින් සළසා තිබෙන 1990 සුව සැරිය ගිලන් රථ සේසවාව ලබා ගැනීමට නොහැකි අවස්ථාවලදී මෙම නව ගිලන් රථ සේවය ලබා ගත හැකි බවද සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්‍ෂවරයා කීය.
 
නව කොරෝනා වයිරසය ව්‍යාප්තිය වැළැක්වීම සඳහා රජය මගින් ඇඳිර නීතිය පනවා තිබීමෙන් මහජනතාව කිසියම් අපහසුතාවට පත්වීම මඟහැරවීම සඳහා මේ ක‍්‍රියා මාර්ගය ගැනීමට තීරණය කල බවද පැවැසීය.
 
027 31 22244 දුරකථන අංකයට ඇමතුමක් ලබාදී තම අවශ්‍යතාවය සහ ලිපිනය දැනුම්දී මෙම සේවාව ලබා ගත හැකිය.