(ප්‍රසාද් රුක්මාල්, සමන් පාලිත නානායක්කාර, නිශාන්ත කුමාර සහ ඩී.කේ. රත්න)
 
උඩරට දුම්රිය මාර්ගයේ දියතලාව බණ්ඩාරවෙල දුම්රිය ස්ථාන අතර ඕබඩඇල්ල ප්‍රදේශයේදී අද (20)අලුයම දුම්රිය මාර්ගයට පස්කන්දක් කඩා වැටීමෙන් බදුල්ල කොළඹ දුම්රිය ධාවනයට බාධා සිදුව ඇතැයි දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.
 
පවතින ධාරානිපාත වර්ෂාවත් සමඟ මෙසේ දුම්රිය මාර්ගයට පස්කන්ද කඩා වැටී තිබෙන බවත්, මෑතකදී මෙම ස්ථානයේම විශාල පස්කන්දක් කඩා වැටී දින කීපයක් උඩරට දුම්රිය මාර්ගයේ බදුල්ල කොළඹ අතර දුම්රිය ධාවනයට බාධා සිදුව තිබිණ.
 
බදුල්ල සිට කොළඹ බලා ධාවනය වූ උඩරට මැණිකේ දුම්රිය දැනට බණ්ඩාරවෙල දුම්රිය ස්ථානයේ සහ කොළඹ සිට බදුල්ල බලා ධාවනය වූ රාත්‍රි තැපැල් දුම්රිය දියතලාව දුම්රිය ස්ථානයෙ නවතා තබා ඇතැයි දුම්රිය බලධාරීහු කීහ.
 
බණ්ඩාරවෙල දුම්රිය ස්ථානයේ සිට දියතලාව දුම්රිය ස්ථානය දක්වා දුම්රිය මගීන් බස්රථවලින් ප්‍රවාහනය කර දියතලාව දුම්රිය ස්ථානයේ තිබෙන රාත්‍රි තැපැල් දුම්රිය යලි හරවා උඩරට මැණිකේ දුම්රිය ලෙස කොළඹ බලාත් , බණ්ඩාරවෙල දුම්රිය ස්ථානයේ නවතා තිබෙන උඩරට මැණිකේ දුම්රිය යලි හරවා රාත්‍රි තැපැල් දුම්රිය ලෙස බදුල්ල බලා ධාවනය කරවීමට කටයුතු කරන බවද දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව සදහන් කළේය.
 
දැනට පවතින අධික වර්ෂාවත් සමඟ දුම්රිය මාර්ගයට කඩා වැටී තිබෙන පස්කදු ඉවත් කිරීම අපහසු යැයි දුම්රිය බලධාරීහු කීහ.

(ඡායාරූප - සමන් පාලිත නානායක්කාර)