(ශාන්ත රත්නායක)

පාස්කු ඉරිදා දින සිදුවූ ත්‍රස්ත ප්‍රහාරයෙන් මිය ගිය අය සිහිකරමින් අද (21) විපක්‍ෂනායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා ඇතුළු මන්ත්‍රීවරු පිරිසක් විපක්‍ෂනායක කාර්යාලයේ දී  පහන් දැල්වූහ.

එම අවස්ථාවේ ඡායාරූප ඉහත දැක්වේ