(ඩයනා උදයංගනී)

පාස්කු ඉරිදා දින එල්ල වූ ත්‍රස්ත ප්‍රහාරයෙන් තුවාල ලැබූ 139 දෙනකු තවමත් වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ලබාගන්නා අතර ඔවුන්අතුරින් දීර්ඝ කාලීනව විශේෂ ප්‍රතිකාර ලැබිය යුතු 39 දෙනකුට ප්‍රතිකාර සඳහා අවශ්‍ය වියදම් සෞඛ්‍යඅමාත්‍යාංශයේ සෞඛ්‍ය සංවර්ධන අරමුදලින් ලබාදීමට සෞඛ්‍ය හා දේශීය වෛද්‍ය සේවා අමාත්‍ය පවිත්‍රා වන්නිආරච්චි මහත්මිය තීරණය කර තිබේ.

මෙම රෝගීන් 39 දෙනාටඅවශ්‍ය විශේෂ වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ලබාදීම කෙරෙහි අවධානය යොමු කරන ලෙස මැල්කම් කාදිනල් රංජිත් කොළඹ අගදරගුරුතුමෝ කළ යෝජනාවක් අනුව අමාත්‍යවරිය මෙම තීරණය ගෙන ඇත.

'එම රෝගීන්ට විශේෂ වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ලබාදිය යුතු බව ඔවුන්ට ප්‍රතිකාර කරන වෛද්‍යවරුන් අගරදගුරුතුමන්ට දැනුම් දී ඇති අතර ඒ අනුව අගරදගුරුතුමෝ ඇමතිවරියගෙන් මෙම ඉල්ලීම කර තිබේ.

එම රෝගීන්ට ශ්‍රීජයවර්ධනපුර රෝහල හරහා අවශ්‍ය ප්‍රතිකාර ලබාදීමට පියවර ගන්නා බව ද ඇමැතිනී පවිත්‍රා වන්නිආරච්චි මහත්මිය  පැවසුවාය.

 සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ පූර්ණ අධීක්ෂණය ඇතිව එම රෝහලේ අධ්‍යක්ෂතුමා ඇතුළු විශේෂ වෛද්‍ය කණ්ඩායමක් යටතේ එම රෝගීන්ටඅවශ්‍ය විශේෂ ප්‍රතිකාර ලබාදීමට පියවර ගෙන ඇතැයි ද අමාත්‍යවරිය කීවාය.

එවැනි ප්‍රතිකාර අවශ්‍ය තවත් අය වෙතොත් ඔවුන් සඳහා ප්‍රතිකාර ලබාදීමට පියවර ගන්නා බව කී පවිත්‍රා වන්නිආරච්චි මහත්මිය ඒ සඳහා අවශ්‍ය සියළු වියදම් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ සෞඛ්‍ය සංවර්ධන අරමුදලින් වැය කරන බව ද සඳහන් කළාය.