(නාලක සංජීව දහනායක)

පොලිස් නිලධාරීන් සඳහා දැනට භාවිතාවන කාකි ඇඳුම වෙනුවට ඉදිරියේදී නව නිල ඇඳුමක් හඳුන්වාදීමට කටයුතු කරන බව ජනාධිපති මෛත‍්‍රීපාල සිරිසේන මහතා පවසයි.

මේ සම්බන්ධයෙන් තමන් අදාළ අංශ සමඟ දැනටමත් සාකච්ඡා කරන බව කී ජනාධිපතිවරයා ගුණාත්මක හා ගෞරවාන්විත පොලිස් සේවාවක් ගොඩනැඟීම සඳහා පොලිසිය තුළ සිදුකරන අභ්‍යන්තර වෙනස්කම්වල තවත් එක් පියවරක් ලෙස පොලිස් නිල ඇඳුම වෙනස් කිරීම සිදුකරන බවද ජනාධිපතිවරයා කීය.

තමා පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුව භාරගෙන ගත වූ මාස කිහිපයේදී එහි ගුණාත්මක බව ඉහළ නැංවීම සඳහා අභ්‍යන්තර වෙනස්කම් රාශියක් සිදුකළ බවද ජනාධිපතිවරයා සඳහන් කළේය.