(ඉන්දිකා රාමනායක)

සහකාර පොලිස්  අධිකාරිවරුන් වශයෙන්  උසස් කරන ලද නිලධාරීන් 150 ට අධික පිරිසකට  සිය නිලයට  හිමිවන  නිල රථ  ලබා  දී නොමැති බව පොලිස් ආරංචි මාර්ග කියයි.

2016 , 2018, යන වසර වලට බලපැවැත්වෙන පරිදි සහකාර පොලිස් අධිකාරිවරුන් වශයෙන් වරින්වර උසස් වීම් ලැබු නිලධාරීන් රැසකට  මෙලෙස නිල රථ ලබා දී නොමැති බවද  උසස් පොලිස් නිලධාරියෙක් සඳහන් කළේය.

2016 වසරේ උසස්වීම් ලැබූ නිලධාරීන් ජ්‍යෙෂ්ඨත්වය මත කිහිප දෙනකුට  නිල රථ ලබා දී තිබුණ ද    සෙසු පිරිසට  මෙතෙන්   නිල රථ ලබා දී නොමැති බවද  එම නිලධාරියා  කීය.

2018 වසරේ සිට වරින්වර  උසස්වීම් ලැබූ කිසිවකුටත් මේ දක්වා නිල රථ ලබා දී නොමැති බවද  එම පොලිස් නිලධාරියා කීය.

මේ හේතුවෙන්   සහකාර පොලිස්  අධිකාරිවරුන් 150 ට අධික පිරිසක් දැඩි දුෂ්කරතාවට පත්ව ඇති බවද පොලිස් ආරංචි මාර්ග කියයි.

ඇතැම්  සහකාර පොලිස් අධිකාරිවරුන්  සිය  ගමන් බිමන් යාම සඳහා  සිය පෞද්ගලික වාහන  භාවිතා කරන  බවත් ඇතැම්  සහකාර පොලිස් අධිකාරිවරුන් නිල රථ නොමැති කමින් මගී බස් රථවල ගමන් ගන්නා බවද පොලිස් ආරංචි මාර්ග පවසයි.