(තරිඳු ජයවර්ධන)

පොලිස් කොස්තාපල් නිලයේ සිට පොලිස් පරීක්ෂක නිලය දක්වා පොලිස් නිලධාරීන් 25,397කට උසස්වීම් ලබා දීමට ඊයේ (18) රැස්වූ ජාතික පොලිස් කොමිෂන් සභාව තීරණය කර එම තීරණය පොලිස්පතිවරයාට යොමු කළ බව ජාතික පොලිස් කොමිෂන් සභාව කියයි.

කාලයක් තිස්සේ උසස්වීම් පමාවීම නිසා 2020 වසරේ සහ 2021 වසරේ සිට උසස්වීම් ලැබීමට යෝජිතව තිබූ මෙම නිලධාරීන්ට 2019 වසරට සහ 2020 ජනවාරි මාසයට පෙරදාතම කර කොටස් දෙකකට උසස්වීම් ලබා දීමට කැබිනට් අනුමැතිය ලැබීම අනුව මෙම උසස්වීම් ලබා දෙන බව පොලිස් කොමිසම පවසයි.

ඒ අනුව පොලිස් කොස්තාපල්වරුන් 15525 දෙනකුටත්, කාන්තා පොලිස් කොස්තාපල්වරියන් 1630 දෙනකුටත්, පොලිස් සැරයන්වරුන් 4950 දෙනකුටත්, කාන්තා පොලිස් සැරයන්වරියන් 263 දෙනකුටත් උසස්වීම් ලබාදීමට පොලිස් කොමිෂන් සභාව තීරණය කර තිබේ.

උප පොලිස් පරීක්ෂකවරුන් 1490 දෙනකුට ද, කාන්තා උප පොලිස් පරීක්ෂකවරියන් 117 දෙනකුට ද, පොලිස් පරීක්ෂකවරුන් 1321 දෙනකුට ද, කාන්තා පොලිස් පරීක්ෂකවරියන් 101 දෙනකුට ද උසස්වීම් ලබා දීමට ජාතික පොලිස් කොමිෂන් සභාව තීරණය කළ බව එහි ප්‍රකාශකයෙක් පැවසීය.

මෙම පිරිසෙන් කොටසකට 2019 ජූලි පළමු වැනි දා සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදිත්, තවත් පිරිසකට 2020 ජනවාරි 01 සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදිත් උසස්වීම් ලබා දීමට නිර්දේශ කර එය පොලිස්පතිවෙත යොමු කළ බවත්, පොලිස්පතිවරයා අද (19) හෝ හෙට (20) මෙම උසස්වීම් ක්‍රියාත්මක කරනු ඇති බවත් ජාතික පොලිස් කොමිසම පවසයි.