( දිල්රුක්ෂි ග්‍රේරු ) 

කොරෝනා වසංගතය හේතුවෙන් තාවකාලිකව වසා දැමුණු  ශ්‍රී ලංකාවේ පුරා විද්‍යාත්මක ස්ථාන , ස්මාරක, සහ පරිශ්‍ර  ජාතික කෞතුකාගාර  දෙපාර්තමේන්තුව යටතේ ක්‍රියාත්මක කෞතුකාගාර සහ ජාතික ලේඛනාරක්ෂක දෙපාර්තමේනතුවේ මහජන පරිශිලන ඒකකය  ලබන මස පළමුවැනිදා සිට දේශිය සංචාරකයින් සඳහා විවෘත කරන බව බුද්ධශාසන, සංස්කෘතික සහ ආගමික කටයුතු අමාත්‍යංශය පවසයි.

 
මේ මෙහොතේ රට තුළ පවතින යහපත් වාතාවරණය සළකා  සංස්කෘතික සංචාරක කර්මාන්තය හා බැඳිපවතින ජනජිවිතය ක්‍රමානුකූල කිරිමේ අරමුණින් ජනාධිපතිවරයාගේ සහ අගමැතිවරයාගේ උපදෙස්  අනුව මෙම තීරණය ගෙන තිබේ.

පැමිණෙන සංචාරකයින් වෙනුවන් අදාල සියලු ආයතන සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත ක්‍රම අනුගමනය කිරිමට පියවර ගෙන ඇති අතර යම් යම් සීමාද පනවා තිබේ.

එම ක්‍රමවේද සඳහා  පැමිණෙන ජනතාවගේ  සහයෝග අපේකෂා කරන බවද   බුද්ධශාසන සංස්කෘතික සහ ආගමික කටයුතු අමාත්‍යංශය සඳහන් කරයි .