(බිඟුන් මේනක ගමගේ) 

පාර්ලිමේන්තුවේ විදුලි උත්පාදනයට දිය මත පාවෙන සූර්යය පැනල භාවිතා කිරීමට සකස් කළ සැලසුමක් අත්හැර දැමීමට සිදු වී යැයි ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම් හා තොරතුරු තාක්ෂණ ඇමැති නීතිඥ අජිත් පී.පෙරේරා මහතා පැවැසීය.

නිරවිකරණය සහ සංවර්ධනය පිළිබඳ සංසදය මූලික වී කරන ලද යෝජනාවක් අනුව මෙම සැලසුම සකස් කර තිබූ අතර මේ සම්බන්ධයෙන් අජිත් පී.පෙර්රා ඇමැතිවරයාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලයේ හා නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියේ නියෝජිතයන් ද සහිතව අවස්ථා ගණනාවකදී සාකච්ඡා පැවැත්විණි.

ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුවේ ගෘහ නිර්මාණ සැලසුම්කරණය අනුව මෙම සූර්යය පැනල සැලසුම භාවිතා කළ නොහැකි බව කියමින් නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය ඊට විරුද්ධ වීම නිසා මෙසේ එය අත්හැර දමන්නට සිදු වී යැයි අමාත්‍ය අජිත් පී.පෙරේරා මහතා කීය.

මේ සම්බන්ධයෙන් අප කළ විමසීමේදී නවීකරණය සහ සංවර්ධනය පිළිබඳ සංසදයේ සම්බන්ධීකාරක විද්‍යා අබේගුණවර්ධන මහතා පැවසුවේ මෙම ප්‍රතික්ෂේප කිරීම කිසිසේත් පිළිගත නොහැකි බවය.

මසකට පාර්ලිමේන්තුවේ විදුලි බිල්පත රුපියල් ලක්ෂ හැට ඉක්මවන්නේ යැයි කී හෙතෙම දියවන්නා ඔය භාවිත කරගෙන මෙම සූර්ය පැනල පිහිටුවීමෙන් එහි විශාල වශයෙන් පහළ දැමීමට හැකි යැයි  අවධාරණය කළේය.

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය මෙම සැලසුමට එරෙහිවීම අත්තනෝමතික තීරණ ගැනීමක් යැයි ද මේ සම්බන්ධයෙන් ආණ්ඩුවේ ප්‍රධානීන්ට කරුණු දැනුම් දෙන්නේ යැයි ද විද්‍යා අබේගුණවර්ධන මහතා වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේය.