(බන්දුල ඉලේ⁣පෙරුම)

පාර්ලිමේන්තු රැස්වීම් පැවැත්වෙන කාල සීමාව අද(22) සිට සංශෝධනය කර ඇත. පසුගියදා පාර්ලිමේන්තු සභාව විසින් ගනු ලැබූ තීරණයක් අනුව අද සිට රැස්වීම් පෙරවරු 10ට ආරම්භ කර පස්වරු 4.30 දක්වා පැවැත්වෙනු ඇත.

කල් තැබීමේ විවාදයක් පැවැත්වෙන දිනවල පස්වරු 4.30 සිට පස්වරු 5.30 දක්වා ඊට අවස්ථාව ලබාදී තිබේ.

මීට පෙර පාර්ලිමේන්තු රැස්වීම් පැවැත්වෙන දිනවලදී අඟහරුවාදා සහ බදාදා දිනවල එම රැස්වීම් ආරම්භ කරනු ලැබුවේ පස්වරු 1ටය. ‍මෙසේ උදෑසන කාලයේත් පාර්ලිමේන්තුව පැවැත්වීම නිසා අමාත්‍යවරුන්ගේ මහජන දිනයද සඳුදාට යොදාගැනීමට පසුගියදා තීරණය කෙරිණි. ඒ බදාදා පැවැති මහජන දිනය හේතුවෙන් ඇමැතිවරුන් පාර්ලිමේන්තුවට පැමිණීමේ අඩුවක් දක්නට ලැබීම ඊට හේතුවයි.

ඒ අනුව අද පෙරවරු 10ට ඇරඹෙන පාර්ලිමේන්තු සභා වාරයේදී 20 වැනි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධන පනත් කෙටුම්පත පළමුවර කියවීම පාර්ලිමේන්තු න්‍යාය පත්‍රයට ඇතුළත් කිරීමට නියමිත අතර එය පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතය