පාර්ලිමේන්තු  ගැලරිය  අද (19) මහජනතාව සඳහා විවෘත නොකරන බව පාර්ලිමේන්තු ආරංචි මාර්ග පවසයි.


 පසුගිය  16 වැනිදා පාර්ලිමේන්තුව රැස්වීමෙන් පසු  ඇති වු කලහකාරී තත්ත්වය අතර තුරදී  ගැලරියේ සිටි පිරිසද කලහකාරී ලෙස හැසිරීම හේතුවෙන් මෙම තීරණය ගෙන ඇතැයි වාර්තාවේ. 


අද (19) පස්වරු 1 ට පාර්ලිමේන්තුව රැස්වීමට නියමිතය.

(36698)

 

(356)