(ඩයනා උදයංගනී)

 

ශ්‍රී ලංකා අපනයන සංවර්ධන පනත යටතේ නියෝග පිළිබඳ විවාදය පාර්ලිමේන්තුවේදී අද  පැවැත්වෙමින් තිබූ අතර එහි විවාදය අවසන් වීමෙන් පසු පනතට අදාළ ඡන්ද විමසීම කල් දැමීමට ආණ්ඩු  පක්ෂය උත්සාහ කිරීම නිසා පාර්ලිමේන්තුවේ කලබලකාරී තත්වයක් ඇති විය.

කථිකයන් නොමැතිව විවාදය කලින් අවසන් වූ අතර සභානායක ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා පැවසුවේ ඡන්දය හෙට  පැවැත්වෙන බවයි.

එයට විරෝධය පෑ විපක්ෂ මන්ත්‍රීවරුන්  පාර්ලිමේන්තු ස්ථාවර නියෝග අනුව අදම ඡන්දය  පැවැත්වීම හෝ පනත ඉල්ලා අස්කර ගැනීම කළ යුතු බව පැවසූහ.

මුලසුනේ සිටි ශ්‍රියානි විජේවික්‍රම මන්ත්‍රීවරිය ඡන්දය විමසීමට තීරණය කළ ද කතානායකවරයා මුලසුනට පැමිණ තාවකාලිකව සභාව කල්තැබීය.

පක්ෂ නායක රැස්වීමක් පැවැත්වීමට ඇති  බවත් ඉන්පසු සභාව යළි රැස්වන බවත් කතානායකවරයා කීවේය.