පරිප්පු වෙනුවට බඩ ඉරිඟු කෑම සුදුසු බව කියමින් අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික් ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණු මන්ත්‍රී උද්දික ප්‍රේමරත්න මහතා  පාර්ලිමේන්තුවට බඩ ඉරිඟු කිලෝ 10ක් පමණ රැගෙන ආ බව පාර්ලිමේන්තු ආරංචි පවසයි.

පාර්ලිමේන්තුවේ භෝජනාගාර බාරකරුවන් සහ කෝකිවරුන් විසින් එම බඩ ඉරිඟු බාරගෙන ඊයේ දිවා ආහාරය සඳහා පිස දී ඇති බවද වාර්තා වේ.

අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ කෘෂිකර්මාන්තය සහ දේශීය ගොවියා නඟා සිටුවීම සඳහා තමන් වැඩපිළිවෙලක් ආරම්භ කර ඇති බවත් ඒ අනුව පරිප්පු වෙනුවට බඩ ඉරිඟු ආහාරයට ගන්නා ලෙසත් ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී, ජනප්‍රිය නළු උද්දික ප්‍රේමරත්න මහතා ප්‍රකාශ කර සිටියේය.