මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා අගමැති ලෙස පත් කිරීම ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ කඩාවැටීමක් බව තරුණ කටයුතු, ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ සහ දක්ෂිණ සංවර්ධන අමාත්‍ය සාගල රත්නායක මහතා කියයි.
 
ඔහු මේ බව කියනුයේ ට්විටර් පණිවුඩයක් නිකුත් කරමිනි.මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පත් කිරීම ව්‍යවස්ථානුකූල නොවන බැවින් එය නීත්‍යනුකූල නොවන බව ද ඔහු පවසයි.
 
‘මෙය අපි දිගින් දිගටම සටන් වැදුණු ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ කඩා වැටීමක්.‘ යැයි ද ඔහු සඳහන් කරයි.