මහින්ද නිශ්ශංක

වැඩි කළ තිරිඟුපිටි මිල අද (15) දහවල් සිට ඉවත් කර ගැනීමට ප්‍රීමා සමාගම පියවර ගැනීම හේතුවෙන් පාන් මිල වැඩි කිරිමට ගෙන තිබූ තීරණය ඉවත් කර ගත් බව සමස්ත ලංකා බේකරි හිමියන්ගේ සංගමයේ සභාපති එන්.කේ.ජයවර්ධන මහතා පැවසීය.