තරිඳු ජයවර්ධන
 
මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාට එරෙහිව විශ්වාස භංග යෝජනාවට සහාය දැක්වූ දේශපාලන පක්ෂ නායකයන් ජනාධිපතිවරයා විසින් අද උදෑසන 8.30ට  සාකච්ඡාවකට කැඳවනු ලැබූවත් එය ප්‍රතික්ෂේප කළ බව පක්ෂ නියෝජිතයෝ කිහිප දෙනෙක් කීහ.
 

එම සාකච්ඡාවට සහභාගීවීමට මුලින් තීරණය කළත් ජනාධිපතිවරයා විසින් කතානායවරයාට යවනු ලැබූ ලිපිය නිසා එම හමුව ප්‍රතික්ෂේප කළ බව ද ඔවුහු පැවසූහ.