ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේ පැවැත්වෙන පක්ෂ නායකයන්ගේ රැස්වීමට මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා සහ රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්වරුද සහභාගී වී සිටිති.

ජනාධිපති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන්  සවස 5 ට මෙම  රැස්වීම ඇරැඹිණි.

(36698)