‘‘බලය ජනතාවට හිමිවන නව ව්‍යවස්ථාවක් සඳහා සටන් වඳිමු‘‘  මැයෙන් පෙරටුගාමී පක්ෂය ඇතුළු සිවිල් සංවිධාන කිහිපයක් අද (11) කොළඹ කොටුව බෝ ගහ අසළදී විරෝධතාවක නිරත විය.

(ඡායාරූප - ඉෂාන් සංජීව)