( තිළිණි ද සිල්වා )

 

පාසල් නිල ඇදුම් වෙනුවට වවුචර් ලබාදීමට අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය ගනු ලැබූ තීරණය හේතුවෙන් රජයට විශාල පාඩුවක් සිදුව ඇති බවට, රජයේ ආයතනවල සිදුව ඇතැයි සැළකෙන දූෂණ වංචා සම්බන්ධයෙන් සොයා බැලීමේ ජනාධිපති පරීක්ෂණ කොමිෂන් සභාව වෙත පැමිණිල්ලක් ලැබී ඇත.

හිටපු අමාත්‍ය ආචාර්ය විජේදාස රාජපක්ෂ මහතා විසින් අධ්‍යාපන අමාත්‍යවරයාට සහ එම අමාත්‍යාංශයේ නිලධාරීන්ට එරෙහිව මෙම පැමිණිල්ල ඉදිරිපත් කර ඇති බව එම කොමිසමේ ප්‍රකාශකයකු පැවසීය.

අධ්‍යාපන අමාත්‍යවරයා ගනු ලැබු අදාළ තීරණය මගින් රජයට රුපියල් මිලියන 538යි දශම පහක පාඩුවක් සිදුව ඇති බව විජේදාස රාජපක්ෂ මන්ත්‍රීවරයා සිදුකළ පැමිණිල්ලේ සඳහන් කර තිබේ.

මෙම පැමිණිල්ලට අදාළව ප්‍රකාශයක් සටහන් කරගැනීම සඳහා ආචාර්ය විජේදාස රාජපක්ෂ මහතා මේ සතියේ දී එම කොමිසමේ විශේෂ පොලිස් ඒකකයට කැඳවීමට නියමිත බව එහි ප්‍රකාශකයකු සඳහන් කළේය.