(විනීතා එම් ගමගේ)

ධීවර යාත්‍රාවල ජලය ගෙන යන බෝතල් මුහුදට දැමීම නතර කිරීමේ වැඩ පිළිවෙලක් සමුද්‍රීය පරිසර ආරක්ෂණ අධිකාරිය ඇතුළු ආයතන කිහිපයක් එක්ව ආරම්භ කර ඇත.

මෑතක් වන තුරුම ධීවරයෝ මුහුදට ගෙන ගිය ලීටරයේ බෝතල් තවදුරටත් ගෙන යාම සීමාකිරීමටත් ඒ වෙනුවට ලීටර් පහේ වතුර බෝතල් ගෙන යාමට ධීවරයින් උනන්දු කිරීමටත් මේ වනවිට පියවර ගෙන ඇතැයි සමුද්‍රීය පරිසර ආරක්ෂණ අධිකාරියේ සාමාන්‍යධිකාරි ආචාර්ය ටර්නි ප්‍රදීප් කුමාර මහතා ලංකාදීපයට පැවැසීය.

එමෙන්ම ගෙන යන වතුර බෝතල් ප්‍රමාණය ගණන් ගැනීමට හා එම බෝතල් ප්‍රමාණය ආපසු ගෙන එන්නේ දැයි බැලීමට ධීවර වරායන් විසින් පියවර ගෙන ඇතැයි ද හෙතෙම කියා සිටියේය.

එසේ ගෙන එන හිස් බෝතල් ධීවර වරායේම ගබඩා කිරීමට පහසුකම් සලසන බවත් ඒවා ප්‍රතිචක්‍රීකරණය කිරීමට සුදුසුකම් ඇති අයට ඒ සඳහා පහසුකම් සැලසීමේ පියවර ගන්නා බවත් හෙතෙම සඳහන් කළේය.

මේ වනවිට රට වටා ඇති ධීවර වරායන් වල මෙම පහසුකම සලසා ඇති බව කී ප්‍රදීප් කුමාර මහතා මේ සඳහා ධීවර ජනතාවගේ සහය ද නොමදව ලැබෙන බව කියා සිටියේය.

බහුදින යාත්‍රාවල ගෙන යන්නේ ලීටරයේ වතුර බෝතල් වන අතර  සාමාන්‍යයෙන් එක් ගමන් වාරයක දී හිස් වතුර බෝතල් 400- 500 අතර ප්‍රමාණයක් මුහුදට දමන බව හෙළී වී ඇත.

මෙවැනි ධීවර යාත්‍රා සිය ගණනක් මුහුදේ දී හිස් ප්ලාස්ටික් බෝතල් මුහුදට දැමීම නිසා සිදුවන බරපතල සමුද්‍ර දූෂණය අවම කර ගැනීමට මෙම කටයුත්ත ඉවහල් වනු ඇතැයි පැවසූ සාමාන්‍යධිකාරිවරයා මේ සඳහා ධීවර දෙපාර්තමේන්තුව, ධීවර වරාය නීතිගත සංස්ථාව, වෙරළ සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව ඇතුළු රාජ්‍ය ආයතන රැසක් සහය දෙන බවත් ධීවර ජනතාවගේ නොමද සහය ද ඊට ලැබෙන බවත් කියා සිටියේය.