( එච්. චන්දන )

පුත්තලම හා පාලවිය ප්‍රදේශයේ පිහිටි කතෝලික දේවස්ථාන දෙකක දේව ප්‍රතිමා තැන්පත් කර තිබූ වීදුරු කූඩු වලට ගල් ප්‍රහාර එල්ල කල පුද්ගලයා හදුනා ගැනිමට හැකි වූ බව පුත්තලම පොලීසිය කියයි.

මේ පිළිබදව පුත්තලම පොලීසය මගින් දිගින් දිගටම සිදු කල පරීක්ෂණ ප්‍රතිඵලයක් ලෙස අසල පාසලක තිබූ සි.සි.ටි කැමරාවක තිබූ දත්තයන් ඔස්සේ සිදුකල විමර්ශනවලදී මෙම පුද්ගලයා හදුනා ගැනීමට හැකි වී තිබේ.

මෙලෙස හානි සිදුකර ඇත්තේ පුත්තලම ශාන්ත මරියා දේවස්ථානය ඉදිරිපිට ස්ථාපිත කර තිබූ අඩක්කල දේවමාතාවන්ගේ ප්‍රතිමාව තැන්පත් කර තිබූ විදුරු කූඩුවට සහ පාලාවීය ශ්‍රි හෘදයට කැපකල දේවස්ථානයේ ඉදිරිපිට තැන්පත් කර තිබූ ශ්‍රි හෘදයේ ජේසු තුමන්ගේ ප්‍රතිමාව තැන්පත් කර තිබූ වීදුරු කූඩුවටයි.

මෙම පුද්ගලයා කතෝලික ආගමේ සිට දේව පිළිමයන් ඇදහීන් නොකරන පල්ලියට ආගම ඇදහීමකට යාම නිසා මෙලෙස පිළිම කැඩීමට නිරන්තරව සිදු කරන බවත් , මීට පෙරද මේ අකාරයෙන් පිළිම කැඩීම් සිද්ධීන් කිහිපයක් සිදු කර පොලිස් අත් අඩංගුවට පත්ව අංගොඩ රෝහලේ ප්‍රතිකාර ලබා ගෙන ඇති බවත් අධි මානසික තත්වයක පුද්ගයෙක් බවයි පොලිසිය පවසා ඇත.